آذرصنعت نورلو پلاست

بخش فروش

در نورلو، هدف ما نه تنها فروش، بلکه کمک به مشتریان جهت حل مشکلات احتمالی تولید آنهاست. جهت انتخاب بهترین اندازه و شکل محصول، مجموعه ای از راه حل ها از قبیل انتخاب مواد در دوره طراحی، پیشنهاد طرح های مناسب بر اساس محل قرارگیری و نوع عملکرد محصول با بیشترین کارایی، فایل های لایه باز محصولات پیشنهادی جهت تست بر روی نرم افزارهای طراحی و نمونه های مقتضی جهت انجام تست های مرتبط و تایید شکل و اندازه محصولات به مشتریان ارائه می شود.
آذرصنعت نورلو پلاست

سایر خدمات