آذرصنعت نورلو پلاست

بیانیه خط مشی کیفیت

شرکت آذر صنعت نورلو پلاست، تولید کننده انواع مقاطع اکستروژنی ترموپلاستیکی، به عنوان اولین و بزرگترین تولید کننده انواع مقاطع پلی آمیدی در ایران، در راستای حفظ و اعتلای جایگاه خود در بازار داخلی و تبدیل شدن به یک شرکت پیشتاز در عرصه بین المللی، بر اساس دانش فنی پرسنل، بکارگیری ماشین آلات مدرن، اشاعه و ترویج کار گروهی، حفظ و صیانت از نیروی انسانی، توجه به مسائل زیست محیطی و برقراری توسعه پایدار از الگوی نظام یکپارچه بر پایه الزامات استانداردهای iso 9001، iso 14001 و ohsas 18001 الزامات مشتریان و طرفهای ذینفع برای تحقق اهداف زیر بهره می گیرد:
1. افزایش رضایتمندی مشتریان با توجه به حقوق مصرف کنندگان نهایی در جهت حفظ و اعتلای جایگاه شرکت.
2. کاهش هزینه ها از طریق افزایش راندمان، افزایش ظرفیت تولید واحدها، استفاده بهینه از امکانات موجود و دانش پرسنل در کنار اختصاص منابع مورد نیاز تحقق اهداف کیفی در راستای ارائه بهترین قیمت ممکن به مشتریان.
3. ارتقاء سطح کیفی و کمی محصولات و اضافه کردن محصولات ساختمانی و صنعتی جدید در راستای تکمیل سبد محصولات و تامین نیازهای مشتریان در صنایع مختلف.
4. ارتقاء وضعیت آموزشی و ایمنی پرسنل در راستای حفظ سرمایه های انسانی.
5. توجه به گسترش بازار داخلی و تلاش برای افزایش میزان صادرات به بازارهای بین المللی با استفاده از مزیتهای تولیدی شرکت.
کلیه پرسنل شرکت خود را ملزم می دانند تا با تعهد، مسئولیت پذیری و همکاری تام نسبت به ایجاد زمینه های اجرا، استقرار، توسعه، افزایش اثر بخشی سیستم و دستیابی به اهداف فوق الذکر در راستای بهبود مستمر سیستم کوشیده و از هیچ تلاشی فرو گذار ننمایند.
اینجانب، ضمن تعهد به بهبود مستمر اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت و تعهد به برآورده سازی الزامات قابل کاربرد، این خط مشی را تحت نظارت مستمر داشته و به طور سالانه آن را بازنگری می نمایم.
مدیر عامل

زهره فرجی

با ما در ارتباط باشید