آذر صنعت پلاست

پایش دقیق

سیستم ردیابی و پایش دقیق تحت نظارت واحد فنی این شرکت، این امکان را می دهد تا تمامی محصولات در طی مراحل تولید، از لحظه ورود مواد اولیه به کارخانه تا لحظه ارسال کالاهای نهایی، با شماره سریال های ثبت شده بر روی هر بسته بندی، دقیقاً قابل ردیابی و پیگیری باشند.
با ما در ارتباط باشید