چگونه از ایجاد حباب (تاول زدن) رنگ بر روی پلی آمید ترمال بریک در پروفیل آلومینیوم جلوگیری کنیم یکی از مشکلات رایج تولیدکنندگان پروفیل آلومینیوم ترمال بریک ایجاد...

دوخت پلی آمید به پروفیل آلومینیوم جهت تبدیل پروفیل آلومینیوم ساده به یک پروفیل آلومینیوم ترمال بریک جهت افزودن قابلیت عایق حرارتی به آن بایستی تیغه پلی آمید به...

تفاوت های پلی آمید و PVC استفاده از پروفیل ها (تیغه های) پلی آمید PA 66 GF 25 (تقویت شده با 25% الیاف شیشه) به جای پروفیل های PVC  به عنوان پل عایق در تولید پروفیل های ترمال...

  رنگ آمیزی پروفیل های ترمال بریک رنگ آمیزی پروفیل های ترمال بریک به دو روش امکان پذیر است : رنگ آمیزی پروفیل های ترمال بریک قبل از دوخت نوار عایق رنگ آمیزی...

شرایط نگهداری تیغه های پلی آمید موارد مهمی که در نگهداری پروفیل های پلی آمید حائز اهمیت است، رطوبت محیط، و ویژگی های تکنیکی پلی آمیدها به شرح زیر می باشند: پلی...