در روش مونتاژ کلاسیک پروفیل ها در 4 مرحله مجزا با نوارهای عایق متصل می شوند.

از این رو دستگاه های ذیل ضروری می باشند :

 1. یک یا دو دستگاه شیارزن که می تواند از انواع مختلف باشد
 2. دستگاه مونتاژ به همراه میز مربوطه
 3. دستگاه نورد پروفیل + میز نقاله ساده یا خودکار
 4. ابزار تست استحکام اتصال


سیستم دوخت ترکیبی شیارزنی و مونتاژ :

در این روش پیشرفته هر دو فرآیند شیارزنی و مونتاژ در طی یک مرحله با هم ترکیب شده اند.

از این رو دستگاه های ذیل ضروری می باشند :

 1. دستگاه شیارزن پیشرفته دوطرفه
 2. دستگاه نورد پروفیل + میز نقاله خودکار
 3. ابزار تست استحکام اتصال

انواع دستگاه شیارزن :

 1. نوع ابتدایی : این دستگاه جهت شیارزنی قسمت پایه آلومینیوم جهت جاگیری قسمت عایق ، از چرخ دنده های گردان استفاده می نماید.
 2. مناسب برای محصولات پروفیل ساده برای مقادیر کوچک تا حدود 20 پروفیل در هرساعت
 3. نوع متوسط : مناسب برای تمام انواع پروفیل برای مقادیرکوچک و متوسط تا حدود 60 پروفیل در هر ساعت
 4. نوع پیشرفته