چگونه از ایجاد حباب (تاول زدن) رنگ بر روی پلی آمید ترمال بریک در پروفیل آلومینیوم جلوگیری کنیم یکی از مشکلات رایج تولیدکنندگان پروفیل آلومینیوم ترمال بریک ایجاد...

دوخت پلی آمید به پروفیل آلومینیوم جهت تبدیل پروفیل آلومینیوم ساده به یک پروفیل آلومینیوم ترمال بریک جهت افزودن قابلیت عایق حرارتی به آن بایستی تیغه پلی آمید به...