افزودن خطوط اکسترودر بیشتر به خطوط موجود در بخش صنایع پلاستیک اکستروژنی و پیشرفت در مسیر قانونمندی و حفاظت محیط زیست، پاسخگویی به تمامی نیازهای مشتریانمان در هر زمان با استفاده از تجربه و دانش تمام پرسنل شرکت نورلو،  استفاده بهینه از منابع طبیعی و محافظت از آنها، دفع زباله های کارخانه بدون آسیب های زیست محیطی، اقدامات لازم برای ایجاد امنیت بیشتر در محیط کار، حفاظت از سلامت کارکنان، پایبندی به مقررات وضع شده توسط هیأت مدیره درمواردی همچون کیفیت، محیط اطراف، امنیت و سلامت در کار، و پیشبرد مداوم سیستم از مهمترین موارد قابل ذکر در خط مشی کیفیتی ماست.